Sosyal medya kampanyası

 

Kampanya Detayları

 • Pttcell Sosyal Medya Kampanyası kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar, Pttcell ‘in Facebook hesabı üzerinden, ilgili hesabın (facebook.com/Pttcell) takipçisi olan Pttcell abonelerine, her ay farklı bir içerik sunulacaktır.
 • Kampanyaya Pttcell ‘in Facebook hesabında yer alacak içeriklerdeki bilgi ve yönlendirmeler doğrultusunda katılım sağlayabilecektir. Bilgi ve yönlendirmelerde belirtilecek koşulları sağlayan ilk 100 faturalı/faturasız müşteri kampanya kapsamında ödüllendirilecektir.
 • Kampanya kapsamında uygulanacak ödüllendirme ile faturasız müşterilere 30 gün geçerli yurt içi her yöne 100 dakika; faturalı müşterilere ise uygulama içeriğine bağlı olmak suretiyle bir fatura dönemi boyunca geçerli yurt içi her yöne 100 dakika, bir fatura dönemi boyunca geçerli 1GB cepten internet, 3 fatura dönemi boyunca her fatura dönemi 500 MB ya da 3 fatura dönemi boyunca her fatura dönemi 250 MB internet ürünlerinden bir tanesi hediye edilecektir.
 • Hediye dakika veya cepten internet kullanım hakkı uygulama veya içeriğin sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde katılımcıların ilettikleri Bireysel aktif Pttcell hatlarına tanımlanacaktır.
 • Kampanya kapsamındaki 100 dakika, yurt içi her yöne geçerlidir. Sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler, 444'lü aramalar, 1xy yapısındaki özel servis numaraları ve Avea ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Kampanya kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve 1xy yapısındaki özel servis numaraları hariç diğer özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.
 • Kampanya kapsamında sunulan hediye 1GB kullanım hakkı yurtiçinde internet apn ve WAP apn üzerinden yapılacak veri yükleme ve veri indirme işlemleri için kullanılabilecektir. Paketin kotası (1 GB) dolduktan sonra yapılacak olan kullanımlar için bağlantı hızı 1kbps’ye düşecek ve geçerli olduğu fatura döneminin sonuna kadar belirtilen hız ile internete erişim sağlanacak olup, 1 GB üzeri kullanımlarda ücretlendirme yapılmayacaktır.
 • Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar, bir sonraki döneme devretmeyecek, silinecektir. Kampanya geçerlilik süresi içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, Şirketimizce sunulan diğer faturalı/faturasız tarifelerine geçiş yapan müşterilerimizin hediye dakikaları sonlanacak, bahsedilen faydadan yararlanmaya devam edilemeyecektir.
 • Kampanyaya katılım ücretsizdir.
 • Müşteri uygulama sonucunu kendi Facebook hesabından paylaşabilir ve Facebook hesapları üzerinden yapılan tüm paylaşımlar kullanıcı sorumluluğundadır.
 • Müşterinin cep telefonu/bilgisayarına yapılabilecek izinsiz giriş ve/veya yavaş internet hızı, internetten kopma gibi bir problem sebebiyle meydana gelebilecek, silinme, kayıp ve zararlardan Pttcell’in ve/veya servis/hizmet sağlayıcılarının hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır işbu husus aboneler tarafından uygulamayı kullanım ile kabul, beyan ve taahhüt olunur. Pttcell’in bu sayfa üzerinden uygulamaya erişimi iptal etme/usul ve esaslarını değiştirme hakkı saklıdır.
 • Kampanya kapsamında iletilen her hat üzerinden tek ödül verilir. Birden fazla kere ödül almaya hak kazanan kullanıcı sadece tek ödül alabilecektir. Ödül ile ilgili hiçbir hak üçüncü kişilere ve/veya vekil sıfatına haiz şahıslara devredilemez.
 • Uygulamaya katılan kullanıcıların Pttcell telefon numaralarını doğru bir şekilde iletmeleri gerekmektedir. İletilen mobil hatlarına tanımlama yapılacaktır.
 • Uygulama kapsamında, Facebook girişi için kullanılan kullanıcı ismi ve parolası gizli tutulmalıdır; bu konuda doğmuş/doğabilecek güvenlik ihlali veya hesabına yönelik gerçekleştirilen yetkisiz erişimlerden Pttcell hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kampanyanın Facebook ile bir bağlantısı bulunmamakta olup, sorumlu tutulamayacaktır.
 • Pttcell; Sosyal Medya Kampanyası'na katılan müşterileri Pttcell sosyal medya hesaplarında yayınlama hakkını saklı tutar.
 • Pttcell kullanıcının kendisinden kaynaklanan iletişiminden, sorun ve anlaşmazlıklardan ve paylaşmış olduğu içeriklerden doğmuş/doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Site ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Pttcell’e aittir. Pttcell’in yazılı izni olmaksızın uygulama ve/veya site içeriği kısmen ya da tamamen herhangi bir surette kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari faaliyet konusu teşkil edemez.
 • Uygulama kapsamında hediyeye hak kazanan müşteriler iletişim bilgilerinin tam ve/veya doğru olmaması, teknik aksaklıklar nedeniyle bu haklarını işbu koşullara uygun olarak kullanmamaları halinde Pttcell’den herhangi bir talepte bulunamayacak olup, doğabilecek hak kaybından Pttcell’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.