Pttcell Sosyal Medya Kampanyası

Kampanya Detayları

 • İlgili kampanyadan, kampanya geçerlilik süresi içerisinde numara taşıma, yeni hat tesisi ya da Şirketimizce sunulmakta olan faturalı Pttcell Turkuaz Tarifeleri arasında geçiş yolu ile Pttcell Turkuaz Mini, Pttcell Turkuaz Eko, Pttcell Turkuaz Süper ve Pttcell Turkuaz Yıldız Tarifeleri’nden birine başarı ile dâhil olan aboneler faydalanabilecektir.
 • Belirtilen koşulları sağlayarak Pttcell Turkuaz Mini ve Pttcell Turkuaz Eko Tarifeleri'ne dahil olan abonelere 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’da geçerli yurt içi 3 GB data hakkı, Pttcell Turkuaz Süper ve Pttcell Turkuaz Yıldız Tarife’lerine dahil olan abonelere ise 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’da geçerli yurt içi 5 GB data faydası otomatik olarak tanımlanacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan hediye internet hakkı, hat/hatların yukarıda belirtilen faturalı Pttcell tarifelerinden birine başarı ile dâhil olduğu fatura dönemi içerisinde ilgili hatta/hatlara otomatik olarak tanımlanacak; tanımlamanın gerçekleştirilmesinin hemen ardından ilgili hatta / hatlara SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Aboneler kampanya kapsamında sunulan ek data faydasından bahse konu bilgilendirme SMS'nin ardından yararlanabilecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan data hakkının geçerlilik süresi bir fatura dönemi olup, bahse konu data hakkı, kampanya iptal olmadığı sürece 12 dönem boyunca her dönem yenilenerek, 12 dönem sonunda sona erecektir. Geçerlilik süresi olan bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan faydalar bir sonraki dönem devretmeyecek olup, silinecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan faydaların geçerlilik süresi içerisinde tüketilmesinin ardından yapılacak data kullanımları ilgili hatta tanımlı başka bir data paketi yada kampanyası yok ise mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya süresi içerisinde abonenin mevcut tarifesi dışında kampanyanın geçerli olduğu diğer tarifelerden birine geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data faydasının miktarı geçiş yapılan yeni tarife kapsamında sunulan data miktarı baz alınarak güncellenerek, 12 dönemlik geçerlilik süresi tekrar başlayacaktır.  Bir örnek ile açıklamak gerekirse; abonenin kampanya geçerlilik süresi içerisinde, Pttcell Turkuaz Mini Tarifesi'nden, Pttcell Turkuaz Süper Tarifesi'ne geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan 3 GB’lik ek data miktarı 5 GB olarak güncellenecek olup, abone 12 dönem süresince kampanyayı iptal etmediği sürece yurt içi 5 GB data hakkından faydalanabilecektir.
 • Ancak, kampanya geçerlilik süresinin sona ermesinin ardından, abonenin mevcut tarifesi dışında kampanyanın geçerli olduğu diğer tarifelerden birine geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data faydasında herhangi bir değişim olmayacaktır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; kampanya geçerlilik süresi sona erdikten sonra abonenin, Pttcell Turkuaz Mini Tarifesi'nden, Pttcell Turkuaz Süper Tarifesi'ne geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan 3 GB’lik ek data miktarında yada faydaların geçerlilik süresi olan 12 dönemde herhangi bir değişiklik olmayacak, halihazırda faydalanmakta olduğu yurt içi ek 3 GB data hakkından faydaların kalan geçerlilik süresi boyunca yararlanmaya devam edecektir.
 • Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere numara taşınması, abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması veya kampanya kapsamında geçerli olmayan bir tarifeye geçiş yapılması halinde işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle kampanya kapsamında sunulan data hakkı iptal edilecek olup, kampanya kapsamında sunulan data faydasından kaynaklı herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacaktır.
 • Kampanya kapsamında tanımlanan data hakkı sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır.. Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’de saklıdır.