Pttcell Dört Dörtlük Kampanya

Kampanya Detayları

 • 2 Eylül 2015 itibarıyla Pttcell 17’lik Kampanya ismi Pttcell Dört Dörtlük Kampanya olarak güncellenmiştir
 • Pttcell Dört Dörtlük Kampanya’dan 29.05.2015 - 01.01.2017 tarihleri arasında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturalı veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla faturalı Pttcell 20'lik Tarife'sine gelen müşterilerimiz, tarifede 12 fatura dönemi kalma taahhüdü vererek faydalanabilir.
 • Pttcell 20’lik Tarife’ye gelen müşterilerimiz tarifeden ilk fatura dönemi 17 TL’ye yararlanmaktadır. Tarifeden 17 TL’ye yararlanmaya devam etmek isteyen müşterilerimiz 12 fatura dönemi tarifede kalma sözü vererek Pttcell Dört Dörtlük Kampanya’ya katılabilir.
 • İlk fatura dönemi içerisinde alınan kampanya talepleri bir sonraki fatura dönemi itibariyle başlar. İlk fatura dönemi içerisinde Kampanya'ya katılım talebinde bulunan müşterilere, talebin alındığı Kampanya kapsamında sunulacak olan taahhütlü indirimin bir sonraki fatura dönemi itibariyle başlayacağı bilgisi SMS yoluyla iletilecek ve ikinci fatura dönemi itibariyle Pttcell 20'lik Tarife'de bulunan hatlarına 12 fatura dönemi tarifede kalma sözüne karşılık 3TL aylık sabit ücret indirimi tanımlanacaktır.
 • Kampanyaya katılmak için “KAYIT” yazıp 1788’e kısa mesaj göndermek gerekmektedir. Müşterilerimize kampanya kaydının başarı ile tamamlanmasından sonra bilgilendirici SMS yollanacaktır. Müşterilerimiz onay mesajını gönderdikleri fatura dönemi itibariyla kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden faydalanmaya başlayacaktır.
 • Müşterilerimiz Pttcell Müşteri Hizmetleri’nden de kampanyaya katılım sağlayabilir.
 • Pttcell Dört Dörtlük Kampanya’ya katılan müşterilerimize kampanya kapsamında toplam 12 fatura dönemi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 3 TL indirim verilecektir.
 • Müşterilerimizin kampanyadan faydalanılabilmesi için hattın en geç 1 Ocak 2016 tarihinde Pttcell 20'lik Tarife’de aktif olduktan sonra kampanyaya kayıt olması gerekmektedir.
 • Başka bir tarifeye geçiş yapılması halinde kampanya kapsamında sağlanan aylık ücret indirimi yeni tarife üzerinden devam etmez.
 • Kampanyaya kaydolan müşterilerimiz kayıt tarihinden itibaren 12 fatura dönemi içerisinde Pttcell 20'lİk Tarife'den başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yapmaları, hattı üçüncü kişiye devretmeleri, hat iptali yapmaları veya hattın iptaline sebep olmaları, hattı başka bir operatöre taşıyıp ayrılmaları durumunda, cayma bedeli olarak son faturalarına yararlanılan toplam indirim ile kalan ay ucretler toplamından lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında belirtilen tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
 • Müşterilerimiz kampanya kapsamında sunulan 3 TL aylık sabit ücret indiriminden, kampanyadan aktif olarak yararlanıldığı 12 fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez yararlanabilir.
 • Müşterilerimiz 13. fatura döneminden itibaren tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.