Pttcell’den Akıl Kârı İnternet Kampanyası

 

Kampanya Detayları

  • Kampanya 01.12.2017 – 01.06.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya Pttcell Faturalı Tarifeleri dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı / faturasız tarifelerden geçiş yolu ile Pttcell Mini 1GB, Pttcell Eko 3GB, Pttcell Süper 5GB veya Pttcell Yıldız 10GB Tarifelerine başarı ile dahil olan aboneler faydalanabilecektir.
  • Belirtilen koşulları sağlayarak Pttcell Mini 1GB ve Pttcell Eko 3GB Tarifelerine dahil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek 1 GB internet; Pttcell Süper 5GB ve Pttcell Yıldız 10GB Tarifelerine dahil olan abonelere ise kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek 2 GB internet faydası otomatik olarak tanımlanacaktır.
  • Kampanya kapsamında sunulan hediye internet hakkı, hat/hatların ilgili faturalı Pttcell Tarifelerinden biri ile Şirketimiz sistemlerinde aktive olduğu fatura dönemi içerisinde ilgili hatta/hatlara otomatik olarak tanımlanacak; tanımlamanın gerçekleştirilmesinin hemen ardından ilgili hatta SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Abonelerin kampanya kapsamında sunulan ek data faydasından bahse konu bilgilendirme SMS'nin ardından yararlanabilecektir.
  • Kampanya kapsamında sunulan data hakkının geçerlilik süresi bir fatura dönemi olup, ilgili süre zarfında kullanılmayan faydalar silinecektir. Kampanya kapsamında sunulan faydaların geçerlilik süresi içerisinde tüketilmesinin ardından yapılacak data kullanımları ilgili hatta tanımlı başka bir data paketi yada kampanyası yok ise mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanya süresi içerisinde abonenin mevcut tarifesi dışında kampanyanın geçerli olduğu diğer tarifelerden birine geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data miktarı faydası değişmeyecektir. Örneğin; abonenin Pttcell Eko 3GB Tarifesi'nden Pttcell Süper 5GB Tarifesi'ne geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data miktarında bir değişiklik olmayacak, 1GB data hakkı üzerinden yararlanmaya devam edecektir.
  • Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere numara taşınması, abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması veya kampanya kapsamında geçerli olan tarifeler dışında farklı bir tarifeye yapılması halinde işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle kampanya kapsamında sunulan data hakkı iptal edilecek olup, kampanya kapsamında sunulan data faydasından kaynaklı herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacaktır.
  • Tüm data hakları sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki data kullanım hakkının ücretlendirme periyodu 1 byte‘tır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan haklar bir sonraki fatura dönemine devretmez, silinir. AVEA, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
  • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.’de saklıdır.